KÖSZÖNET ÉS KÖSZÖNTÉS

 

Nagyon hálás szívvel szeretném megköszönni, mindenekelőtt Kriskó Zolika barátom előrelátóan éber tettrekészségét, Judit szerelmem csökönyös ellenállásomat felmorzsoló szeretetteljes türelmét és Hidasy Eleonóra egykori menedzserem, a Concert&Media ügyvezető igazgatója nagyvonalú támogatását.

Hármójuk kitartó érvelése ébresztett rá arra, hogy e honlap szükségességét belássam, mely következetességük eredményeképpen, lám megvalósult. Megalkotásának ízlésesen igényes színvonaláért nagyon elismerő köszönetemet szeretném kifejezni Kalóz Pepinek. És nem utolsó sorban sok apró részlet kidolgozásához nyújtott fáradhatatlan segítségéért külön köszönet: Rausch Tamásnak, Bosánszki Péternek, Kriskó Zoltánnak, Mikola Józsefnek, Dr. Lévay Zsoltnak és Göndör Attilának.

Zenei pályám két meghatározó zenekara: a Generál és a Piramis. E most induló honlap elsősorban már csak rólam és új zenekaromról kíván tudósítani.

S végül ezúton is szeretném megköszönni mindazon zenebarátok munkám és személyem iránti figyelmét, akik megtiszteltek a múltban és megtisztelnek ma és a jövőben érdeklődésükkel és szeretettükkel, és egyben barátsággal köszöntök mindenkit, aki e honlapot látogatja.

Révész Sándor